All Posts By

admin

Wel of niet kiezen voor een hondenverzekering?

By | Veel gestelde vragen

Het is natuurlijk altijd een persoonlijke keuze om wel of geen hondenverzekering af te sluiten. De voordelen wegen echter zwaarder dan de nadelen. Een nadeel is dat er iedere maand een premie betaald moet worden. Het voordeel is dat als er zich medische kosten voordoen die betrekking hebben op de hond er niet ineens een grote uitgave gedaan moet worden. Wie niet voor onverwachts hoge kosten wenst komen te staan, kan er beter voor kiezen om een maandelijkse premie voor de huisdierverzekering te betalen.

Voordelen en nadelen

Er zijn natuurlijk nog meer voordelen en nadelen aan verbonden. Een ander nadeel is bijvoorbeeld dat niet alle medische kosten gedekt zijn. Het kan ook zo zijn dat de hond vele jaren gezond is en dan op eens bij het ouder worden meer lichamelijke klachten krijgt, waarvoor medische hulp nodig is. Als er dan een verzekering beschikbaar is dan wordt natuurlijk direct een beroep op de dierenarts gedaan, omdat de kosten worden vergoed. De hond hoeft dan niet onnodig te lijden, omdat de kosten van de medische hulp niet ineens opgehoest kunnen worden.

hondenverzekeringVergelijking maken

Als de keuze valt op het afsluiten van een hondenverzekering nadat de voordelen en nadelen tegen elkaar afgewogen zijn, dan is het aan te raden om een vergelijking te maken. De verzekeraars bieden elk andere verzekeringen met aanvullende dekkingen aan. Er kan rekening worden gehouden met het ras van de hond, medisch verleden, leeftijd, premie, dekking, maximale vergoeding en het eigen risico. Op het moment dat er medische zorg nodig is, wordt aangeraden direct contact met de dierenarts op te nemen. Met een goede hondenverzekering hoeft niemand zich zorgen te maken over de hoogte van de dierenartsrekening.

Vrijwillige keuze

By | Tips

Een hondenverzekering voor medische kosten is altijd een vrijwillige keuze. Het is dus niet verplicht om de hond te verzekeren. Dat wil niet zeggen dat het niet aan te raden is, want dat is het zeker wel. Vooral omdat er hoge kosten bij kunnen komen kijken als een hond een medisch probleem krijgt of bijvoorbeeld te maken krijgt met een ongeval. Dat kan namelijk altijd gebeuren en dan is het wel zo prettig dat de kosten van de dierenarts gedekt worden vanuit de verzekering.

Vergoeding medische kosten

Het is bij het afsluiten van een hondenverzekering aan te raden om te kijken naar welke medische kosten worden vergoed. Er is doorgaans sprake van een standaardpolis en van de mogelijkheid om een aanvullende dekking te kiezen. Zo kan de hondenbezitter zelf invloed hebben op datgene wat verzekerd moet worden. Dat kan bijvoorbeeld gaan om de kosten van een dierenartsconsult, maar ook om de kosten van de jaarlijkse inentingen en de kosten van het plaatsen van een identificatiechip. Dat scheelt alvast kosten.

Vrijwillige keuzeIs het verstandig de hond te verzekeren?

Het is inderdaad verstandig om de hond te verzekeren tegen medische kosten. In verhouding is de premie per maand laag en kunnen de medische kosten juist op onverwachtse momenten enorm oplopen. De premie voor jonge honden is lager dan voor oude honden, zodat het voordeliger is om direct als er een puppy komt al een verzekering af te sluiten. Bovendien wordt de mogelijkheid geboden om zelf deels voor een dekking te kiezen naast de standaardvoorwaarden die van toepassing zijn. Het is wel aan te raden om meerdere opties met elkaar te vergelijken.

Hondenverzekering afsluiten voor een puppy

By | Tips

Het afsluiten van een hondenverzekering is niet het eerste waar men aan denkt op het moment dat er een puppy in huis is. Het is op zich echter wel een aspect om aan te denken en dat kan al voordat de hond deelt uitmaakt van het huishouden, maar het wachten is op de komst van de puppy. Dat is namelijk een moment, waarop er nog alle gelegenheid bestaat om de opties met elkaar te vergelijken. Een puppy moet zeker in het begin een aantal keren naar de dierenarts voor vaccinaties en wormkuren. Er wordt met de hondenverzekering dekking geboden voor veel risico’s die veel geld kunnen kosten.

HondenverzekeringDekking voor medische kosten

Het is tegenwoordig al veel gebruikelijker als vroeger om een verzekering voor de hond af te sluiten. Het is zelfs zo dat mensen die een puppy nemen er steeds vaker voor kiezen om direct al vanaf het begin een huisdierverzekering te nemen. Dat wordt dan ook vaker en vaker de gewoonte. De reden dat ervoor gekozen wordt, is onder meer omdat het nu meer gangbaar is als vroeger, maar ook omdat mensen zich bewust kunnen zijn van mogelijke hoge dierenartskosten bij situaties, waarin medische zorg nodig is. Er zijn uiteraard verschillende opties beschikbaar met een standaardpolis of met een aanvullende verzekering erbij.

Voordelen

Er zijn meerdere voordelen om een huisdierenverzekering voor je puppy af te sluiten. De premie is bijvoorbeeld een stuk lager dan die voor oudere honden. Er geldt bovendien geen wachttijd die normaal gesproken dertig dagen is. Verder kunnen bepaalde kosten direct al worden vergoed, zoals de identificatiechip. De hondenverzekering kan blijven bestaan, zodat als de hond ouder wordt er natuurlijk ook een beroep op kan worden gedaan.

 

Hondenverzekering afsluiten voor gebit

By | Informatie

Het afsluiten van een hondenverzekering voor het gebit van de hond is geen overbodige luxe. Het is belangrijk om het gebit in een goede conditie te houden. Net als bij mensen kunnen er zich bij honden ook problemen aan het gebit voordoen. Het is dan ook raadzaam om periodiek aandacht te besteden aan het gebit van de hond. Zo kunnen vroegtijdig problemen ontdekt worden en kan er tijdig worden ingegrepen. De dierenarts kan uiteraard ook het gebit van de hond controleren. Wie kosten als gevolg van een gebitsbehandeling wil voorkomen, kan er voor kiezen om een hondenverzekering af te sluiten met een speciale dekking voor tandzorg.

HondenverzekeringVerzorging van gebit van de hond

Tandsteen en tandplak komen ook bij honden voor. Als hier niets aangedaan wordt dan kan dat in de toekomst voor problemen gaan zorgen. De dierenarts is gewend om hondengebitten te controleren en kan al snel zien of er sprake is van tandsteen of tandplak. Er is zelf ook wat aan te doen. Door bijvoorbeeld regelmatig op wekelijks basis even de tanden van de hond te poetsen. Of door goede kauwsticks te geven en ervoor te zorgen dat het juiste voedsel wordt gegeven.

Gevolgen van een ongezond gebit

Het is voor veel hondenbezitters helemaal niet zo vanzelfsprekend dat het gebit van de hond regelmatig gecontroleerd wordt. Laat staan dat het hondengebit gepoetst wordt. Als er geen regelmatige controle plaatsvindt, kan er ongemerkt een probleem met het gebit ontstaan. Zelfs dusdanig dat er een gebitsbehandeling nodig is bij de dierenarts. Een tandvleesontsteking kan bijvoorbeeld heel pijnlijk zijn. De hond gaat minder eten en meer kwijlen, maar ook regelmatig met de poot bij de bek zitten. Als dat het geval is dan is het tijd om naar de dierenarts te gaan. Het is echter beter om voor preventieve zorgt te kiezen. Er zijn meerdere verzekeraars waar het mogelijk is om een hondenverzekering met tandzorg af te sluiten.

Oudere hond en de hondenverzekering

By | Informatie

Als een hond ouder wordt, komen er vaak ook mankementen bij te kijken. Een hond kan problemen krijgen met slijtage van de gewrichten, suikerziekte ontwikkel of met ernstige medische problemen te maken krijgen. Bijvoorbeeld problemen met de organen of hartproblemen waarvoor een behandeling nodig is. Oudere honden kunnen dan ook hoge kosten met zich meebrengen als het gaat om de medische situaties. Er is echter een optie om ook voor een oudere hond een hondenverzekering af te sluiten.

Oudere hondLeeftijd van de hond

Het heeft in principe op elke leeftijd van de hond nog zin om een hondenverzekering af te sluiten. Het is wel belangrijk om dat op tijd te doen. Als er eenmaal medische problemen zijn dan wordt het uiteraard lastiger, want bestaande medische problemen kunnen worden uitgesloten. Net als dat er een wachttijd bestaat en als de hond dan ziek wordt binnen de wachttijd kan er geen beroep op de verzekering gedaan worden. Overigens kan het wel zo zijn dat de verzekeraar alleen honden toelaat tot een bepaalde leeftijd. Die kan bijvoorbeeld tussen de 7 en 10 jaar liggen. Het heeft dan geen zin meer om een hond van 12 jaar te verzekeren. Het risico voor de verzekeraar wordt dan te hoog, want de kans dat er medische kosten in de toekomst ontstaan is dan groter. Bij oudere honden die wel voor de hondenverzekering in aanmerking komen, kan het in elk geval rendabel zijn om een polis af te sluiten.

Puppy verzekeren

Een puppy kost altijd geld. Er moeten namelijk verschillende producten worden aangeschaft, zoals misschien een bench of hondenmand, maar ook speeltjes en hondenvoer. Daarnaast komen er kosten voor de dierenarts. Een puppy moet namelijk ingeënt worden, maar moet ook een chip krijgen en ontwormd worden. Ook een vlooienbehandeling kost geld. De kosten van de premie van een hondenverzekering kunnen ingecalculeerd worden. Net als hondenvoer geld kost op reguliere basis geldt dat ook voor de puppyverzekering. Bovendien worden toekomstige risico’s met betrekking tot medische kosten ook gedekt. Vaccinaties en de chip in het eerste jaar kunnen bovendien direct al voor een vergoeding in aanmerking komen.

Het kiezen van een hondenverzekering

By | Tips

Er is nogal een groot aanbod van hondenverzekeringen. Daarom kan het lastig zijn om een goede keuze te maken. Het is vooral belangrijk om er de tijd voor te nemen. Het gaat tenslotte om een goede verzekering voor uw hond, waarbij de financiële risico’s voor medische kosten zoveel mogelijk worden afgedekt. Er worden hier wat tips gegeven om de zoektocht wat gemakkelijker te maken.

hondenverzekeringNeem de hond als uitgangspunt

De hond kan uiteraard als uitgangspunt genomen worden om een verzekering af te sluiten. Is het een puppy? Dan is het zeker aan te raden om een verzekering af te sluiten. Er zijn in het begin al vaccinaties nodig net als ontwormkuren en er moet een chip geplaatst worden. Deze kosten kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen indien de juiste polis wordt gekozen. Als de hond al wat ouder is, kan uiteraard eveneens een verzekering genomen worden. Wacht niet te lang tot er medische kosten komen. Er kan voor oudere honden namelijk een wachttijd gelden van bijvoorbeeld een half jaar voordat er daadwerkelijk een beroep op de dekking gedaan kan worden. Als de hond als uitgangspunt wordt genomen, kan er gekeken worden naar het ras, leeftijd, medische situatie en gewenste risico’s om dekking voor te krijgen.

Afsluiten hondenverzekering

Voor het afsluiten van een hondenverzekering is het uitvoeren van een vergelijking zeker aan te raden. Bovendien kan er gekeken worden of een basisdekking voldoende is of dat een aanvullende dekking gewenst is. Bovendien is er een onderscheid in de vergoedingen. De ene verzekeraar keert een percentage uit en de ander weer een vast bedrag. Dan komt er nog het bedrag van het eigen risico om de hoek kijken. Het is dus handig om van de optie gebruik te maken hondenverzekeringen te vergelijken. Daarbij komen punten aan bod als de hoogte van de premie, basisdekking, aanvullende modules en de maximale vergoeding die per situatie verstrekt wordt.

Wat is de beste hondenverzekering?

By | Veel gestelde vragen

De beste hondenverzekering is die verzekering die betrekking heeft op de specifieke situatie van de hond en van de hondenbezitter. Dat houdt dus in dat er dekking wordt geboden voor risico’s die de hondeneigenaar niet wil dragen. Dat betekent dus meteen ook dat wat voor de ene persoon de beste verzekering voor de hond is dat niet voor de ander hoeft te zijn. Er wordt met het aanbod van hondenverzekering van uiteenlopende verzekeraars zoveel diversiteit geboden dat altijd de beste polis kan worden gevonden.

Het is altijd goed om na te denken over het verzekeren van bepaalde risico’s die medische kosten mee kunnen brengen. Honden worden ouder en kunnen ziektes krijgen. Of er kan een ongeval plaatsvinden, waardoor een operatie nodig is. Dan zijn er ook de jaarlijkse inentingen en is er bijvoorbeeld een voorkeur om een hond al dan niet te laten castreren. Bovendien lopen bepaalde rashonden meer risico om medische zorg nodig te hebben. Dat zijn allemaal belangrijke punten die het zeker rechtvaardigen om de keuze voor een verzekering voor de hond te maken.

hondenverzekeringBelangrijke kenmerken hondenverzekering

Om de beste hondenverzekering te vinden, zijn er een aantal kenmerken waarmee rekening gehouden kan worden. Daarbij kan uiteraard altijd uitgegaan worden van de persoonlijke voorkeuren en het risico dat men zelf wenst te nemen. Ook de situatie van de hond zelf vormt een uitgangspunt. De andere kenmerken waarop kan worden gelet, zijn onder meer de premie van de hondenverzekering en het eigen risico dat in de polisvoorwaarden is opgenomen. Verder is het belangrijk te letten op de maximale vergoeding die voor een bepaalde behandeling gegeven wordt. De dekking van de hondenverzekering is uiteraard altijd van belang. Om de beste hondenverzekering te vinden, kan er naar nog meer punten gekeken worden. Welk risico moet er precies gedekt worden? Wat is het ras en is er een medisch verleden aanwezig van de hond? Tot slot kan de leeftijd ook nog een rol spelen. Voor puppy’s wordt aangeraden om direct een polis af te sluiten, maar ook oudere honden kunnen nog in de hondenverzekering worden ondergebracht. Dan is er wel sprake van een wachttijd.

Goedkope hondenverzekering afsluiten

By | Tips

Het afsluiten van een goedkope hondenverzekering geniet natuurlijk vaak de voorkeur, want dan hoeft er niet veel premie betaald te worden. Het is echter niet alleen belangrijk om naar de premie te kijken als de hond verzekerd wordt tegen medische kosten. De dekking van de basisverzekering is belangrijk net als de mogelijkheden om een aanvullende huisdierverzekering voor de hond af te sluiten. De ene hond heeft meer zorg nodig dan de andere en ook zal de ene hond voor meer kosten zorgen dan de andere.

hondenverzekeringRisico medische kosten

Wie het risico van medische kosten graag gedekt wil zien om niet voor verrassingen komen te staan, kan een hondenverzekering afsluiten. Een goedkope polis betekent niet altijd dat het de beste polis is, want de dekking is dan doorgaans minder uitgebreid. Dat is echter wel een ideale tussenweg, want een groot deel van de risico’s wordt wel afgedekt met een vergoeding voor bepaalde medische kosten. Uiteraard kan bij de aanschaf van een puppy het beste direct een verzekering afgesloten worden. Dat wordt dan in elk geval een goedkope hondenverzekering, want jonge honden zijn nu eenmaal goedkoper te verzekeren dan oudere honden. Er zijn polissen die voor een premie van 5 euro per maand al afgesloten kunnen worden.

Aandachtspunten

Bij de keuze om de hond te verzekeren, zijn er een aantal aandachtspunten. Het is bijvoorbeeld aan te raden om te kijken wat het bedrag aan eigen risico is. Of om na te gaan wat er precies wordt vergoed en hoe hoog het bedrag van de vergoeding dan maximaal kan zijn. Verder is het aan te raden om naar de dekking en eventuele uitsluitingen te kijken. De vergoeding kan plaatsvinden aan de hand van een percentage of aan de hand van een vast bedrag. Indien er voor een goedkope hondenverzekering gekozen wordt, kan het bedrag van het eigen risico wel hoger zijn. Een belangrijk aandachtspunt is het vergelijken van de goedkope hondenverzekeringen. Dan wordt pas echt duidelijk wat de verschillen zijn en wat op basis van de persoonlijke situatie en die van de hond de beste keuze is.

Inentingen en hondenverzekering

By | Kosten

Bij de verzorging van een hond hoort ook ervoor zorgen dat er inentingen gegeven worden. De hond kan jaarlijks worden ingeënt en voor puppy’s geldt uiteraard dat deze eveneens al snel van verschillende vaccinaties worden voorzien. Het afsluiten van een hondenverzekering beperkt de kosten van deze inentingen. Doorgaans is er sprake van een volledige vergoeding, maar ook een gedeeltelijke vergoeding komt eveneens voor. Het is wel belangrijk om bij het bekijken en vergelijken van de verzekeringen voor honden te kijken naar wat er voor de inentingen wordt vergoed.

hondenverzekeringKosten van inentingen

De kosten van inentingen zijn niet altijd gelijk, want er zijn meerdere vaccinaties beschikbaar die in prijs variëren. Bovendien hangt het van de kosten af die de dierenarts in rekening brengt voor het inenten van de hond. Er kan gemiddeld met een bedrag rekening gehouden worden dat ligt tussen 45 euro en 75 euro per inenting. Er zijn vaccinaties die jaarlijks aan de hond gegeven worden, maar er is ook een inenting die maar om de drie jaar wordt gegeven. De kliniek van de dierenarts is de locatie waar de hond hiervoor terecht kan. Er wordt naast de kosten voor de vaccinatie ook een prijs berekend voor het dierenartsconsult. De hondenbezitters die een hondenverzekering hebben, kunnen een vergoeding voor de kosten krijgen.

Vergoeding van de kosten

Het is voor iedere hondenbezitter de eigen keus om wel of niet een hondenverzekering af te sluiten. Met het oog op de inentingen kan het uiteraard al voordelig zijn, maar er kan ook rekening gehouden worden met andere medische kosten. Ook die kunnen door de hondenverzekering worden gedekt. Maak gewoon een vergelijking tussen de dekkingen en verzekeraars en let daarbij eveneens op de premies.

Kosten van MRI scan bij hond

By | Kosten

Een hond verdient een goede verzorging, maar ook als er goed voor het huisdier wordt gezorgd, kan het zo zijn dat er extra zorg nodig is. Medische zorg, omdat een hond ziek wordt of een ongeval krijgt. De oorzaak van pijn of andere symptomen zijn niet altijd direct bekend en aangezien de hond zelf ook niet kan praten, moeten er soms andere middelen worden ingezet. Bijvoorbeeld een MRI scan. Als daarvoor wordt gekozen dan kost de scan uiteraard geld.

Hoe werkt de scan?

Naast dat röntgenfoto’s gemaakt kunnen worden of een echo uitgevoerd kan worden, is het mogelijk om een MRI scan te maken. Tijdens de scan wordt het weefsel in het lichaam bijvoorbeeld goed in beeld gebracht, waardoor er op een efficiënte manier gekeken kan worden naar eventuele afwijkingen in het lichaam van de hond. Er zijn verschillende redenen om een dergelijke scan bij honden uit te voeren, waarbij bepaalde afwijkingen duidelijk te herkennen zijn. Bijvoorbeeld als er sprake is van tumoren, maar ook van hernia’s, ontstekingen, bloedingen en rugproblemen.

MRI scan bij hondTussen 500 en 800 euro

De kosten van een MRI scan bij een hond kunnen aardig oplopen. Er zijn overigens wel verschillen in prijzen die door de dierenklinieken gehanteerd worden. Er is dus geen vaste prijs te benoemen voor een dergelijke behandeling. Er kan wel gesteld worden dat de prijs van een MRI scan ongeveer ligt tussen 500 en 800 euro. Het is voor te stellen dat het voor de hondenbezitter een groot bedrag is om ineens te betalen. Indien er sprake is van een hondenverzekering die hiervoor dekking biedt, worden de kosten ervan vergoed. Er wordt dus met een hondenverzekering ook bescherming geboden tegen medische kosten in de vorm van een MRI scan.