Category

Kosten

Is het rendabel om een hondenverzekering te nemen?

By | Kosten

De vraag of het rendabel is om een hondenverzekering te nemen, wordt door veel hondenbezitters gesteld. Het is altijd rendabel in die zin dat financiële risico’s als gevolg van medische kosten zijn gedekt. Voor het afdekken van het risico moet iedere maand een premie betaald worden. Het voordeel van het maandelijks betalen van een premie is dat er sprake is van een laag bedrag. Als er zich ineens medische kosten voordoen dan kan het zo zijn dat er in één keer een groot bedrag op tafel moet worden gelegd. Bovendien is er het voordeel dat de hondenverzekering op maat kan worden afgesloten. De premie wordt daarop afgestemd.

hondenverzekeringKosten van een hondenverzekering

De kosten van een hondenverzekering zijn onder meer afhankelijk van de gekozen dekking en van de leeftijd van de hond. Er kan rekening gehouden worden met bedragen die zijn gelegen tussen 10 en 30 euro per maand. Het is overigens altijd belangrijk om vooraf te bepalen voor welke medische kosten er een dekking gewenst is. Op basis daarvan kan namelijk de beste vergelijking in het aanbod van huisdierenverzekering worden gemaakt. Het eigen risico kan ook invloed hebben op de hoogte van de premie. Het is altijd aan te raden om voor de persoonlijke situatie na te gaan of het rendabel is voor de hond een verzekering te nemen.

De maandelijkse premie biedt in elk de zekerheid van het betalen van een vast bedrag. Bij onvoorziene medische kosten is het maar de vraag hoe hoog het bedrag is dat aan de dierenarts moet worden betaald. Bovendien is er het voordeel dat er direct aanspraak gemaakt kan worden op medische hulp voor de hond als het nodig is. Ook als er geen geld achter de hand is om de hoge kosten te betalen, want de verzekering biedt dan immers dekking voor de kosten van de behandeling. Het is dus vanuit verschillende opties zeker rendabel te noemen om een hondenverzekering te nemen.

Inentingen en hondenverzekering

By | Kosten

Bij de verzorging van een hond hoort ook ervoor zorgen dat er inentingen gegeven worden. De hond kan jaarlijks worden ingeënt en voor puppy’s geldt uiteraard dat deze eveneens al snel van verschillende vaccinaties worden voorzien. Het afsluiten van een hondenverzekering beperkt de kosten van deze inentingen. Doorgaans is er sprake van een volledige vergoeding, maar ook een gedeeltelijke vergoeding komt eveneens voor. Het is wel belangrijk om bij het bekijken en vergelijken van de verzekeringen voor honden te kijken naar wat er voor de inentingen wordt vergoed.

hondenverzekeringKosten van inentingen

De kosten van inentingen zijn niet altijd gelijk, want er zijn meerdere vaccinaties beschikbaar die in prijs variëren. Bovendien hangt het van de kosten af die de dierenarts in rekening brengt voor het inenten van de hond. Er kan gemiddeld met een bedrag rekening gehouden worden dat ligt tussen 45 euro en 75 euro per inenting. Er zijn vaccinaties die jaarlijks aan de hond gegeven worden, maar er is ook een inenting die maar om de drie jaar wordt gegeven. De kliniek van de dierenarts is de locatie waar de hond hiervoor terecht kan. Er wordt naast de kosten voor de vaccinatie ook een prijs berekend voor het dierenartsconsult. De hondenbezitters die een hondenverzekering hebben, kunnen een vergoeding voor de kosten krijgen.

Vergoeding van de kosten

Het is voor iedere hondenbezitter de eigen keus om wel of niet een hondenverzekering af te sluiten. Met het oog op de inentingen kan het uiteraard al voordelig zijn, maar er kan ook rekening gehouden worden met andere medische kosten. Ook die kunnen door de hondenverzekering worden gedekt. Maak gewoon een vergelijking tussen de dekkingen en verzekeraars en let daarbij eveneens op de premies.

Kosten van MRI scan bij hond

By | Kosten

Een hond verdient een goede verzorging, maar ook als er goed voor het huisdier wordt gezorgd, kan het zo zijn dat er extra zorg nodig is. Medische zorg, omdat een hond ziek wordt of een ongeval krijgt. De oorzaak van pijn of andere symptomen zijn niet altijd direct bekend en aangezien de hond zelf ook niet kan praten, moeten er soms andere middelen worden ingezet. Bijvoorbeeld een MRI scan. Als daarvoor wordt gekozen dan kost de scan uiteraard geld.

Hoe werkt de scan?

Naast dat röntgenfoto’s gemaakt kunnen worden of een echo uitgevoerd kan worden, is het mogelijk om een MRI scan te maken. Tijdens de scan wordt het weefsel in het lichaam bijvoorbeeld goed in beeld gebracht, waardoor er op een efficiënte manier gekeken kan worden naar eventuele afwijkingen in het lichaam van de hond. Er zijn verschillende redenen om een dergelijke scan bij honden uit te voeren, waarbij bepaalde afwijkingen duidelijk te herkennen zijn. Bijvoorbeeld als er sprake is van tumoren, maar ook van hernia’s, ontstekingen, bloedingen en rugproblemen.

MRI scan bij hondTussen 500 en 800 euro

De kosten van een MRI scan bij een hond kunnen aardig oplopen. Er zijn overigens wel verschillen in prijzen die door de dierenklinieken gehanteerd worden. Er is dus geen vaste prijs te benoemen voor een dergelijke behandeling. Er kan wel gesteld worden dat de prijs van een MRI scan ongeveer ligt tussen 500 en 800 euro. Het is voor te stellen dat het voor de hondenbezitter een groot bedrag is om ineens te betalen. Indien er sprake is van een hondenverzekering die hiervoor dekking biedt, worden de kosten ervan vergoed. Er wordt dus met een hondenverzekering ook bescherming geboden tegen medische kosten in de vorm van een MRI scan.

Premie van de hondenverzekering

By | Kosten

Een hond in huis kost nu eenmaal geld. Denk maar aan de dagelijkse voeding, maar ook aan kosten voor een lekkere slaapplek en hondenspeelgoed. Dan komen er ook nog de kosten bij voor bezoekjes aan de dierenarts. Een hond moet nu eenmaal ingeënt worden net als dat er regelmatig moet worden ontwormd en dat een vlooienbehandeling op zijn tijd nodig is. Dan kunnen zich er ook nog andere medische kosten voordoen. Bijvoorbeeld als de hond ziek wordt of een ongeluk krijgt. Dan is een hondenverzekering daarvoor een uitstekende keuze. Grote financiële tegenvallers als gevolg van medische kosten met betrekking tot de hond kunnen met de verzekering worden opgevangen. Het is natuurlijk de vraag welke kosten dat met zich meebrengt, want er moet iedere maand een premie voor de hondenverzekering betaald worden.

hondenverzekeringMaandelijkse premie

De meeste verzekeraars bieden de keuze uit meerdere opties om een polis voor de hond af te sluiten. De dekking bepaalt dan ook voor een deel hoe hoog de premie is. Er zijn echter ook andere factoren die meetellen. Bijvoorbeeld de leeftijd van de hond. Een oudere hond loopt meer risico op ziekten dan een jonge hond. Dat is dan ook terug te zien in de hoogte van de premie van de hondenverzekering. Voor wat betreft de aanvullende dekkingen zijn er vele opties, zoals dekking voor vaccinaties, operaties, röntgenbehandelingen en sterilisatie. Voor een aanvullende dekking moet extra betaald worden. Daarnaast zijn er nog variaties in de premie ten aanzien van de verzekeraar, want die kunnen uiteraard zelf de hoogte van de tarieven bepalen.

Vergelijking maken

Het is zeker aan te raden om met betrekking tot de dekking en ten aanzien van de premie een vergelijking te maken tussen de beschikbare hondenverzekeringen. De premie begint bijvoorbeeld bij de ene verzekeraar vanaf 15 euro per maand en is bij een ander weer duurder of goedkoper. Daarbij wordt aangeraden om niet alleen de premies van de basisdekking te bekijken en vergelijken, maar eveneens van de aanvullende modules. De premie wordt bijvoorbeeld hoger als voor de meest uitgebreide hondenverzekering wordt gekozen.