Goedkope hondenverzekering afsluiten

By 09/11/2017Tips

Het afsluiten van een goedkope hondenverzekering geniet natuurlijk vaak de voorkeur, want dan hoeft er niet veel premie betaald te worden. Het is echter niet alleen belangrijk om naar de premie te kijken als de hond verzekerd wordt tegen medische kosten. De dekking van de basisverzekering is belangrijk net als de mogelijkheden om een aanvullende huisdierverzekering voor de hond af te sluiten. De ene hond heeft meer zorg nodig dan de andere en ook zal de ene hond voor meer kosten zorgen dan de andere.

hondenverzekeringRisico medische kosten

Wie het risico van medische kosten graag gedekt wil zien om niet voor verrassingen komen te staan, kan een hondenverzekering afsluiten. Een goedkope polis betekent niet altijd dat het de beste polis is, want de dekking is dan doorgaans minder uitgebreid. Dat is echter wel een ideale tussenweg, want een groot deel van de risico’s wordt wel afgedekt met een vergoeding voor bepaalde medische kosten. Uiteraard kan bij de aanschaf van een puppy het beste direct een verzekering afgesloten worden. Dat wordt dan in elk geval een goedkope hondenverzekering, want jonge honden zijn nu eenmaal goedkoper te verzekeren dan oudere honden. Er zijn polissen die voor een premie van 5 euro per maand al afgesloten kunnen worden.

Aandachtspunten

Bij de keuze om de hond te verzekeren, zijn er een aantal aandachtspunten. Het is bijvoorbeeld aan te raden om te kijken wat het bedrag aan eigen risico is. Of om na te gaan wat er precies wordt vergoed en hoe hoog het bedrag van de vergoeding dan maximaal kan zijn. Verder is het aan te raden om naar de dekking en eventuele uitsluitingen te kijken. De vergoeding kan plaatsvinden aan de hand van een percentage of aan de hand van een vast bedrag. Indien er voor een goedkope hondenverzekering gekozen wordt, kan het bedrag van het eigen risico wel hoger zijn. Een belangrijk aandachtspunt is het vergelijken van de goedkope hondenverzekeringen. Dan wordt pas echt duidelijk wat de verschillen zijn en wat op basis van de persoonlijke situatie en die van de hond de beste keuze is.