Category

Veel gestelde vragen

Hond meenemen op autovakantie

By | Veel gestelde vragen

Het is natuurlijk geweldig leuk om de hond mee te nemen op autovakantie. Als het de eerste keer is dat de hond mee op vakantie gaat, is het zeker handig om van een aantal tips gebruik te maken. Het is namelijk van belang dat er een aantal voorbereiden worden getroffen en dat er nagedacht wordt over wat er allemaal moet worden meegenomen.

Oudere hond

Het is voor de meeste jonge honden fantastisch om mee te mogen met autovakantie, maar dat is voor de oudere honden nog maar de vraag. Er wordt oudere honden namelijk niet altijd een plezier mee gedaan om lang in een auto te zitten of lange wandelingen op vakantie te maken. Bovendien vinden oudere honden het niet prettig om alleen in een vreemde omgeving achter te blijven, zodat de hond vrijwel altijd mee moet als er uitstapjes gemaakt worden.

Hond meenemen op autovakantieKeuze vakantiebestemming

Het is voor het meenemen van de hond op autovakantie wel belangrijk dat de hond gewend is om in de auto te zitten. Veel honden vinden het fantastisch om in de auto te rijden en weten dat er wat leuks gaat gebeuren. Er zijn echter ook honden die last kunnen krijgen van wagenziekte. Als de hond gewend is aan autorijden dan is ook duidelijk of er extra maatregelen voor bijvoorbeeld wagenziekte genomen moeten worden. De vakantiebestemming is uiteraard ook belangrijk en zeker als er meerdere dagen achtereen in de auto wordt gereden. Een vakantiebestemming dichterbij huis is dan ook aan te bevelen. Bovendien moet vooraf onderzoek gedaan worden of de hond wel welkom is bij de accommodatie, zoals op een camping of in een vakantiehuis.

Verder kan er met het klimaat op de vakantiebestemming rekening worden gehouden net als met de vereisten voor vaccinnaties. Bijvoorbeeld tegen hondsdolheid. De hond moet bovendien over een paspoort beschikken. Voor vaccinaties kan gekeken worden of de hondenverzekering daar dekking voor biedt. Er kan bovendien aangeraden worden om het eigen vertrouwde hondenvoer mee te nemen. Het is altijd zo dat in een ander land hetzelfde type voeding gegeven wordt. Laat de hond nooit alleen achter in de zon. In warme omstandigheden kan de hond komen te overlijden als de temperatuur oploopt in de auto. Zelfs als er een raampje op een klein kiertje staat. Tijdens het rijden in de auto is het zowel voor de passagiers als voor de hond prettig om regelmatig even te stoppen en de benen te strekken buiten de auto.

Wel of niet kiezen voor een hondenverzekering?

By | Veel gestelde vragen

Het is natuurlijk altijd een persoonlijke keuze om wel of geen hondenverzekering af te sluiten. De voordelen wegen echter zwaarder dan de nadelen. Een nadeel is dat er iedere maand een premie betaald moet worden. Het voordeel is dat als er zich medische kosten voordoen die betrekking hebben op de hond er niet ineens een grote uitgave gedaan moet worden. Wie niet voor onverwachts hoge kosten wenst komen te staan, kan er beter voor kiezen om een maandelijkse premie voor de huisdierverzekering te betalen.

Voordelen en nadelen

Er zijn natuurlijk nog meer voordelen en nadelen aan verbonden. Een ander nadeel is bijvoorbeeld dat niet alle medische kosten gedekt zijn. Het kan ook zo zijn dat de hond vele jaren gezond is en dan op eens bij het ouder worden meer lichamelijke klachten krijgt, waarvoor medische hulp nodig is. Als er dan een verzekering beschikbaar is dan wordt natuurlijk direct een beroep op de dierenarts gedaan, omdat de kosten worden vergoed. De hond hoeft dan niet onnodig te lijden, omdat de kosten van de medische hulp niet ineens opgehoest kunnen worden.

hondenverzekeringVergelijking maken

Als de keuze valt op het afsluiten van een hondenverzekering nadat de voordelen en nadelen tegen elkaar afgewogen zijn, dan is het aan te raden om een vergelijking te maken. De verzekeraars bieden elk andere verzekeringen met aanvullende dekkingen aan. Er kan rekening worden gehouden met het ras van de hond, medisch verleden, leeftijd, premie, dekking, maximale vergoeding en het eigen risico. Op het moment dat er medische zorg nodig is, wordt aangeraden direct contact met de dierenarts op te nemen. Met een goede hondenverzekering hoeft niemand zich zorgen te maken over de hoogte van de dierenartsrekening.

Wat is de beste hondenverzekering?

By | Veel gestelde vragen

De beste hondenverzekering is die verzekering die betrekking heeft op de specifieke situatie van de hond en van de hondenbezitter. Dat houdt dus in dat er dekking wordt geboden voor risico’s die de hondeneigenaar niet wil dragen. Dat betekent dus meteen ook dat wat voor de ene persoon de beste verzekering voor de hond is dat niet voor de ander hoeft te zijn. Er wordt met het aanbod van hondenverzekering van uiteenlopende verzekeraars zoveel diversiteit geboden dat altijd de beste polis kan worden gevonden.

Het is altijd goed om na te denken over het verzekeren van bepaalde risico’s die medische kosten mee kunnen brengen. Honden worden ouder en kunnen ziektes krijgen. Of er kan een ongeval plaatsvinden, waardoor een operatie nodig is. Dan zijn er ook de jaarlijkse inentingen en is er bijvoorbeeld een voorkeur om een hond al dan niet te laten castreren. Bovendien lopen bepaalde rashonden meer risico om medische zorg nodig te hebben. Dat zijn allemaal belangrijke punten die het zeker rechtvaardigen om de keuze voor een verzekering voor de hond te maken.

hondenverzekeringBelangrijke kenmerken hondenverzekering

Om de beste hondenverzekering te vinden, zijn er een aantal kenmerken waarmee rekening gehouden kan worden. Daarbij kan uiteraard altijd uitgegaan worden van de persoonlijke voorkeuren en het risico dat men zelf wenst te nemen. Ook de situatie van de hond zelf vormt een uitgangspunt. De andere kenmerken waarop kan worden gelet, zijn onder meer de premie van de hondenverzekering en het eigen risico dat in de polisvoorwaarden is opgenomen. Verder is het belangrijk te letten op de maximale vergoeding die voor een bepaalde behandeling gegeven wordt. De dekking van de hondenverzekering is uiteraard altijd van belang. Om de beste hondenverzekering te vinden, kan er naar nog meer punten gekeken worden. Welk risico moet er precies gedekt worden? Wat is het ras en is er een medisch verleden aanwezig van de hond? Tot slot kan de leeftijd ook nog een rol spelen. Voor puppy’s wordt aangeraden om direct een polis af te sluiten, maar ook oudere honden kunnen nog in de hondenverzekering worden ondergebracht. Dan is er wel sprake van een wachttijd.

Kosten bij de dierenarts

By | Veel gestelde vragen | No Comments
dierenarts

Wat zijn de kosten voor een consult en hoe vaak moet je naar de dierenarts?

Voor vaccinaties is het uiteraard nodig om de dierenarts te bezoeken. Een consult met medicijnen kost gemiddeld ongeveer 50 euro. Met een puppy wordt een dierenarts al vaker bezocht vanwege de inentingen en wormenkuren.

Wat zijn ongeveer de kosten bij een hond die een vreemd voorwerp heeft gegeten?

Er kan ernstige schade ontstaan als een hond een vreemd voorwerp heeft binnengekregen. Het hangt uiteraard van het voorwerp af wat de schade is. Als een operatie nodig is, kunnen de kosten tussen 300 euro en 1.500 euro uitkomen.

Wat kost een heupoperatie bij een hond?

Een heupoperatie bij een hond loopt al snel in de papieren. Er kan rekening gehouden worden met een bedrag van minimaal 2.000 euro.

Wat kost een operatie aan de ellenbogen?

Bij een jonge hond die van een groot formaat is, kost een operatie aan de ellenboog minimaal 800 euro.

Wat kost een knieoperatie bij een hond?

Een knieschijf kan uit de kom schieten bij jonge en vooral kleinere honden. Er kan rekening gehouden worden met 500 euro aan kosten. Bij knieoperaties aan de kruisbanden kan rekening gehouden worden met minimaal 600 euro aan kosten. Het hangt van het type operatie aan de knie af, want er zijn ook kostenplaatjes met bedragen van meer dan 1.000 euro.

Wat kost een behandeling van kanker bij de hond?

Kanker komt vooral voor bij honden die de middelbare leeftijd hebben bereikt. Als er sprake is van een behandeling kan er met kosten tussen 500 euro en 1.500 euro of meer rekening worden gehouden. Het hangt uiteraard van de medische situatie af welke behandeling er wordt toegepast. Een bloedtransfusie tijdens een operatie kost al 700 euro.

Wat kost de behandeling van huidproblemen?

Bij huidproblemen is er vaak sprake van een allergie. Er zijn in elk geval meerdere consulten nodig om de oorzaak te achterhalen. Bovendien moet met medicijngebruik of met speciaal voer rekening gehouden worden. De kosten voor een dergelijk consult bedragen ongeveer 70 euro.

Wat kost een behandeling van een trauma?

Een trauma als gevolg van een aanrijding kost al gauw meer dan 500 euro. Het hangt uiteraard af van het trauma dat de hond heeft opgelopen. Bij operatie en revalidatie lopen de kosten dan ook al veel sneller op. Een bloedtransfusie die tijdens de operatie nodig is, kost al snel 700 euro.

Hondenverzekering

By | Veel gestelde vragen

Er komen vaak dezelfde vragen binnen die betrekking hebben op de hondenverzekering. Hieronder is een selectie van vragen met daarop de antwoorden te vinden. Mocht een vraag er niet tussen staan dan is het mogelijk de overige categorieën te bekijken.

hondenverzekering

Kan ik mijn oude hond ook nog verzekeren?

Er zijn mogelijkheden om ook voor oudere honden een hondenverzekering af te sluiten. Het is wel mogelijk dat er extra voorwaarden van toepassing zijn of dat de premie van de verzekering wat hoger uitvalt. Het is echter altijd mogelijk de hondenverzekeringen te vergelijken.

Kan ik mijn zieke hond ook verzekeren?

Het is mogelijk om een zieke hond te verzekeren, maar de kosten die betrekking hebben op de bestaande ziekte kunnen niet voor een vergoeding in aanmerking komen. Dat is ook zo als de ziekte in de toekomst weer optreedt. Er dient ook met een uitsluitingstermijn rekening gehouden worden van dertig dagen. Als er medische kosten zijn binnen deze termijn, worden deze niet gedekt vanuit de hondenverzekering.

Komt het wel uit om de hond te verzekeren?

Bij het afsluiten van een verzekering is er altijd sprake van een risico waarvoor dekking wordt geboden. Het is niet uit te sluiten dat honden niet ziek worden of niet met medische kosten te maken krijgen. Bijvoorbeeld als gevolg van een ongeval. Wie niet opeens geconfronteerd wil worden met dergelijke hoge kosten kan het risico afdekken met een huisdierverzekering. Het kan indien zich er medische kosten voordoen zeker uit om een hondenverzekering te nemen.

Zijn er veel mensen die hun dieren verzekeren?

Het komt steeds vaker voor dat mensen het zekere voor het onzekere nemen en met de komst van een huisdier, zoals een hond direct als een huisdierverzekering afsluiten. Overigens zijn in andere landen rond Nederland huisdierenverzekeringen nog populairder. Wat dat betreft is er nog altijd een achterstand die ingelopen kan worden.

Wat is voor mijn puppy de beste verzekering?

Het hangt van de persoonlijke situatie af welke keuze het beste gemaakt kan worden om een hondenverzekering voor een puppy af te sluiten. De dekking varieert namelijk en ook is er verschil in de verzekeringspremie. Het is daarom aan te raden meerdere opties te vergelijken en zo tot de ideale keuze te komen.

Kan ik mijn pup direct al verzekeren?

Het is zelfs al mogelijk om voor de puppy een hondenverzekering af te sluiten voordat deze is opgehaald. Op deze manier wordt er vanaf het begin al een dekking geboden tegen de verschillende ziekte. Het is overigens mogelijk om kosten van een consult en vaccinatie terug te ontvangen als de hondenverzekering direct hierna wordt afgesloten.