Wel of niet kiezen voor een hondenverzekering?

Het is natuurlijk altijd een persoonlijke keuze om wel of geen hondenverzekering af te sluiten. De voordelen wegen echter zwaarder dan de nadelen. Een nadeel is dat er iedere maand een premie betaald moet worden. Het voordeel is dat als er zich medische kosten voordoen die betrekking hebben op de hond er niet ineens een grote uitgave gedaan moet worden. Wie niet voor onverwachts hoge kosten wenst komen te staan, kan er beter voor kiezen om een maandelijkse premie voor de huisdierverzekering te betalen.

Voordelen en nadelen

Er zijn natuurlijk nog meer voordelen en nadelen aan verbonden. Een ander nadeel is bijvoorbeeld dat niet alle medische kosten gedekt zijn. Het kan ook zo zijn dat de hond vele jaren gezond is en dan op eens bij het ouder worden meer lichamelijke klachten krijgt, waarvoor medische hulp nodig is. Als er dan een verzekering beschikbaar is dan wordt natuurlijk direct een beroep op de dierenarts gedaan, omdat de kosten worden vergoed. De hond hoeft dan niet onnodig te lijden, omdat de kosten van de medische hulp niet ineens opgehoest kunnen worden.

hondenverzekeringVergelijking maken

Als de keuze valt op het afsluiten van een hondenverzekering nadat de voordelen en nadelen tegen elkaar afgewogen zijn, dan is het aan te raden om een vergelijking te maken. De verzekeraars bieden elk andere verzekeringen met aanvullende dekkingen aan. Er kan rekening worden gehouden met het ras van de hond, medisch verleden, leeftijd, premie, dekking, maximale vergoeding en het eigen risico. Op het moment dat er medische zorg nodig is, wordt aangeraden direct contact met de dierenarts op te nemen. Met een goede hondenverzekering hoeft niemand zich zorgen te maken over de hoogte van de dierenartsrekening.